ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

               Οι εγγραφές στα εργαστήρια, θα γίνονται καθημερινά 10.00-13.00 στην αίθουσα Β107,

για την εβδομάδα από 26-2-18 έως και 2-3-18 και αποκλειστικά και μόνο για τα εργαστηριακά μαθήματα,

που στο ωρολόγιο πρόγραμμα προβλέπονται για κάθε ημέρα της εβδομάδας (πχ την Τρίτη 27-2-18

θα γίνονται εγγραφές μόνο στα εργαστήρια:Αρχές Ηλεκτρολογίας, Αρχές Συντήρησης Αεροσκαφών και

Εμβολοφόροι Κινητήρες).

               Επισημαίνεται ότι τα θεωρητικά μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 26-2-18, εκτός από εκείνα

που θα διδαχθούν από επιστημονικούς ή εργαστηριακούς συνεργάτες, των οποίων η πρόσληψη δεν έχει ακόμη εγκριθεί.