ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ   ΑΚΑΔ.  ΕΤΟΥΣ   2014-2015   ΕΞΑΜΗΝΟ    Α΄

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00 έως  9:00

ΣΧΕΔΙΟ (Ε)

Β107

Σιαμπάνης

ΦΥΣΙΚΗ ( 2Θ +2A.Π. )

 

Β107

   Ζιάννη

ΦΥΣΙΚΗ (2Ε)

B 005

Ζιάννη

 

ΣΧΕΔΙΟ (Ε)

Β107

Σιαμπάνης

 

 

9:00 έως  10:00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Ι

Μικρό Αμφιθέατρο

Κ. Κουρουμπάς

 

10:00 έως 11:00

ΦΥΣΙΚΗ (2Ε)

B 005

Ζιάννη

ΕΙΣΑΓ. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛ/ΕΣ  (2Ε) Γ 205     

ΟΜΑΔΑ  Α

  Σγαρδώνη

Π. Γκόνης

11:00 έως  12:00

 

12:00 έως  13:00

ΣΧΕΔΙΟ (Ε)

Β107

Σιαμπάνης

 

ΦΥΣΙΚΗ (2Ε)

B 005

Ζιάννη

ΕΙΣΑΓ. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛ/ΕΣ  (2Ε) Γ 205     

ΟΜΑΔΑ  B

  Σγαρδώνη

Π. Γκόνης

ΣΧΕΔΙΟ (Ε)

Β107

Σιαμπάνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟΥΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ   (2Θ)

Β110

Σγαρδώνη

13:00 έως  14:00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Ι

Μικρό Αμφιθέατρο

Κ. Κουρουμπάς

 

14:00 έως  15:00

ΕΙΣΑΓ. ΣΤΟΥΣ ΥΠ/ΕΣ  (2Ε)

Γ 205     

ΟΜΑΔΑ  Γ

  Σγαρδώνη

Π. Γκόνης

 

15:00 έως  16:00

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

( 2Θ +2A.Π. )

Β 001

                    Πέππα

 

16:00 έως  17:00

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ι

( 2Θ +2A.Π. )

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

ΤΕΙΣΑΓ. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛ/ΕΣ  (2Ε) Γ 205    

ΟΜΑΔΑ  Δ

  Σγαρδώνη

Π. Γκόνης

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι

( 2Θ +2A.Π. )

Β 001

Πέππα

 

 

 

17:00 έως  18:00

 

18:00 έως  19:00

ΕΙΣΑΓ. ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛ/ΕΣ  (2Ε) Γ 205     

ΟΜΑΔΑ  Ε

  Σγαρδώνη

Π. Γκόνης

 

19:00 έως  20:00

 

 


ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ   ΑΚΑΔ.  ΕΤΟΥΣ : 2014-2015    ΕΞΑΜΗΝΟ   Γ′

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

8:00 έως 9:00

 

 

 

 

 

 

9:00 έως 10:00

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ   ΙΙ

Μικρό Αμφιθέατρο

Κ. Κουρουμπάς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΙΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

(2Θ +2Α.Π. )

Δ 2    Νέα  Πτέρυγα

Χ¨ευφραιμίδης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

(2Θ+2ΑΠ )

Β 103

Χ. Λαμπρόπουλος

 

 

10:00 έως  11:00

 

 

 

11:00 έως  12:00

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ   ΙΙ

Μικρό Αμφιθέατρο

Κ. Κουρουμπάς

 

12:00 έως  13:00

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ

( 2Θ +2A.Π. )

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (2Ε)

Γ 206

 

 

13:00 έως  14:00

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (2Ε)

Γ 206

 

 

 

14:00 έως  15:00

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (2Ε)

Γ 206

 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  κ ΠΡΟΓΡ Η/Υ

 ( 2Θ +2A.Π. )

  Β110

Σγαρδώνη

 

15:00 έως  16:00

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (2Ε)

Γ 206

 

 

16:00 έως  17:00

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (2Ε)

Γ 206

 

 

17:00 έως  18:00

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (2Ε)

Γ 206

 

 

 

 

18:00 έως  19:00

 

 

 

 

 

19:00 έως  20:00

 

 

 

 

 

         

 

 

Η διεξαγωγή του εργαστηρίου Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά δεν έχει διευθετηθεί ακόμη 

                                  ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ  ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ :2014-2015 EΞΑΜΗΝΟ   Ε′

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

8:00 έως  9:00

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

Β102

               Μπαλντούκας

 

9:00 έως  10:00

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ      ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

(2Θ + 2ΑΠ)

Β 107

Λαμπρόπουλος

ΤΗΛ. ΟΠΤ. ΙΝΩΝ - ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α/Φ

(2Θ + 1ΑΠ)

Δ2 Νέα Πτέρυγα

      Α. Χ¨ευφραιμίδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (2Θ+  2Α.Π.)

Β110

Μπαλντούκας

 

10:00 έως  11:00

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

Β102

Μπαλντούκας

 

11:00 έως  12:00

 

 

 

12:00 έως  13:00

 

ΤΗΛ. ΟΠΤ. ΙΝΩΝ - ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α/Φ

(3Ε)

Β΄ ΟΜΑΔΑ

Δ2 Νέα Πτέρυγα

Α. Χ¨ευφραιμίδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

Β102

Μπαλντούκας

 

13:00 έως  14:00

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

(2Θ + 2ΑΠ)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(3Ε)

Α΄ ΟΜΑΔΑ

Δ2 Νέα Πτέρυγα

Α. Χ¨ευφραιμίδης

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ)    Β110

Χ. Ηλίας

14:00 έως  15:00

 

15:00 έως  16:00

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)    Β110

Χ. Ηλίας

16:00 έως  17:00

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

(2ΑΠ)

Β110

Δ. Αυλωνίτης

 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

(2Θ )

Β110

Δ. Αυλωνίτης

17.00 έως 18.00

 

 

 

18:00 έως  19:00

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Β 110

Δ. Αυλωνίτης

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Β 110

 Δ. Αυλωνίτης

 

19:00 έως  20:00

 

 

 


 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ   ΑΚΑΔ.  ΕΤΟΥΣ:  2014-2015   ΕΞΑΜΗΝΟ  Ζ΄

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00 έως  9:00

 

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(2Θ)

Β110

Σ. Γεωργατζίνος

 

 

9:00 έως  10:00

 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

( 2Θ +2A.Π. )

Β 001

Πέππα

 

10:00 έως 11:00

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

( 2Θ +2A.Π. )

Β 001

                         Πέππα

11:00 έως 12:00

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

( 2Θ)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ

( 2Ε)

Β110

Χ. Ηλίας

12:00 έως 13:00

 

 

13:00 έως14:00

 

 

 

 

14:00 έως 15:00

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ / ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Θ)

Β 110

Δ. Αυλωνίτης

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ / ΡΑΝΤΑΡ

(2Ε)

Β102

Ν.ΧΑΣΑΝΑΓΑΣ

 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

 

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ / ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2ΑΠ)

Β 110

Δ. Αυλωνίτης

 

15:00 έως 16:00

16:00 έως 17:00

 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+2ΑΠ)

Β102

Α. Μητσοτάκης

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΤΗΣΕΩΣ

( 2Θ +2A.Π. )

Β102

Γ. Λημναίος

 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ / ΡΑΝΤΑΡ

(2Θ + 2ΑΠ)

Β102

Δ. Μελέας

 

17:00 έως 18:00

 

 

18:00 έως 19:00

 

Εμβολοφόροι /Στροβιλοκινητήρες (2E)

Β110

      Λεοντής

19:00 έως 20:00