Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος Ηλεκτρονικά Ι θα γίνει την Παρασκευή  2 Μαρτίου 9-11 π.μ.

Ο καθηγητής

Χ. Λαμπρόπουλος