ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 6-3-18 ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ