ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

 

                                                                                                            08/03/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 Α) Πίνακας φοιτητών που επιχορηγούνται από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ

 

A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΜ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΠΟΠΤΗΣ

1

ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ

113101

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

12/03/2018 – 12/09/2018

Ι.ΣΤΑΘΑΡΑΣ

2

ΠΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

112131

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

12/03/2018 – 12/09/2018

Β.ΣΓΑΡΔΩΝΗ

3

ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

113004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

12/03/2018 – 12/09/2018

Κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

4

ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

208032

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

12/03/2018 – 12/09/2018

Κ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5

ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

113074

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

12/03/2018 – 12/09/2018

Ξ.ΖΙΑΝΝΗ

6

ΓΙΑΚΟΜΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

112027

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

12/03/2018 – 12/09/2018

Α. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

7

ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

114023

Κ.Ε.Α.(Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπορίας)

12/03/2018 – 12/09/2018

Α. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

Β) Πίνακας φοιτητών που αμείβονται από τον εργοδότη

 

A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΜ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΠΟΠΤΗΣ

1

ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ-ΔΙΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

112018

ELLINAIR

12/03/2018 – 12/09/2018

Ι.ΣΤΑΘΑΡΑΣ

2

ΜΑΤΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

113110

KLM

12/03/2018 – 12/09/2018

Χ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

3

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

112022

KLM

12/03/2018 – 12/09/2018

Κ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4

ΝΕΦΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

112023

KLM

12/03/2018 – 12/09/2018

Β.ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να παρουσιαστούν στην Εταιρεία που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης. Ειδικότερα οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν τη Πρακτική τους Άσκηση στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), οφείλουν να βρίσκονται στην πύλη της εταιρείας στις 07:30 την Δευτέρα 12/03/2018, έχοντας μαζί τους και τις αστυνομικές τους ταυτότητες και οι οποίοι θα συνοδεύονται από το μέλος ΕΤΠ του τμήματος κ. Σιαμπάνη Σωτήριο.

 

Όσοι φοιτητές οφείλουν έγγραφα για την ΠΑ τους άσκηση, θα πρέπει να τα καταθέσουν στην Γραμματεία μέχρι την ημερομηνία έναρξης της.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια έξι (6) μήνες και η χορήγηση άδειας πραγματοποιείται μόνο για σοβαρούς λόγους και για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ

 

Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης

Καθηγητής