Το μάθημα Ηλεκτρονικα Ι δεν θα γίνει την Παρασκευή 9 Μαρτίου, λόγω ασθένειας του καθηγητή. Για την αναπλήρωση θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

Ο καθηγητής

Χ. Λαμπρόπουλος