Ανακοίνωση - Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο

(Θεωρία -Εργαστήριο)

 

 

Ανακοινώνεται η έναρξη του θεωρητικού και εργαστηριακού μαθήματος Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο για τις 09/03/2018. Τα θεωρητικό μέρος  θα διεξάγεται στην αίθουσα Β110, τις ώρες 08:00-10:00 και το εργαστηριακό στην αίθουσα Β218 10:00-16:00. Σχετικά με το εργαστηριακό μέρος, θα επιθυμούσα όσοι το παρακολουθούν να προσέλθουν στις 10:00 στην αίθουσα Β110 για ενημέρωση.

 

Με εκτίμηση,

 

Γεώργιος Π. Κλάδης