ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

34400 Ψαχνά Εύβοια

Τηλ.: 2228099672, 2228099540 FAX: 2228099540

Πληροφορίες: κ. Σ. Πράπα

 e-mail: aero@teiste.gr

 

 

(Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

                                                                                                  Ψαχνά, 14-3-2018

                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: TA222

 

                                                                                                                            

                       Προς: Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών                                                                                                                                                 ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-2018

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2017 -2018 έχουν όπως παρακάτω:

 

Ηλεκτροτεχνία

Υποψήφιοι

 

 

Λιακόπουλος Δημήτρης

1ος Βαθμολογητής

03/20

2ος Βαθμολογητής

04/20

Μέσος όρος

3,5/20

 

Καπούλας Ιωάννης

1ος Βαθμολογητής

2/20

2ος Βαθμολογητής

8/20

Αναβαθμολογητής

6/20

Μέσος όρος

7/20

 

Μηχανική

Υποψήφιοι

 

 

Λιακόπουλος Δημήτρης

1ος Βαθμολογητής

02/20

2ος Βαθμολογητής

04/20

Μέσος όρος

03/20

 

Καπούλας Ιωάννης

1ος Βαθμολογητής

10/20

2ος Βαθμολογητής

10/20

Μέσος όρος

10/20

 

Σχέδιο

Υποψήφιοι

 

 

Λιακόπουλος Δημήτρης

1ος Βαθμολογητής

14/20

2ος Βαθμολογητής

16/20

Μέσος όρος

15/20

 

Καπούλας Ιωάννης

1ος Βαθμολογητής

17/20

2ος Βαθμολογητής

18/20

Μέσος όρος

17,5

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν κατατάσσεται κανένας εκ των δύο υποψηφίων διότι δεν πέτυχαν τη βάση που είναι τουλάχιστον 10/20 σε όλα τα μαθήματα.

Παρακαλούμε για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στον δικτυακό τόπο του τμήματος και την ενημέρωση των υποψηφίων.

 

 

                                                                        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

.

 

                                                               Καθ. Δρ –Μηχ. Κοσμάς Κουρουμπάς