ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι»

 

Το μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι» θεωρία και εργαστήριο δεν θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 λόγω απουσίας του καθηγητή.

Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

 

 

Ο καθηγητής

Χ. Λαμπρόπουλος