ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 17/4/2018

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΩΡΙΑ) ΚΑΙ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) , ΤΜΗΜΑ 10-12

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/4/2018 ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ.

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΖΙΑΝΝΗ