Την Παρασκευή 20 Απριλίου 13:00 - 15:00 θα γίνει αναπλήρωση του εργαστηρίου που δεν έγινε την  Παρασκευή 23 Μαρ

Ο Καθηγητής Χ.Λαμπρόπουλος