Την Πέμπτη 26 Απριλίου και ώρες 15:00 ως 17:00 θα γίνει αναπλήρωση εργαστηρίου για την ομάδα που έχει εργαστήριο από 13:00 ως 15:00. Δηλαδή η ομάδα αυτή θα κάνει δύο συνεχόμενα 2ωρα. Έτσι θα αναπληρωθεί το εργαστηριο που δεν έγινε την Πέμπτη 22 Μαρτίου.

Ο Καθηγητής Χ. Λαμπρόπουλος