ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ   4/2018

 

1.       Σύστημα Pitot static – μέτρηση ταχύτητας αέρος, υψομέτρου, ρυθμού ανόδου (Air speed, altitude, vertical speed) – σφάλματα και εφεδρικά συστήματα (3 άτομα)

 

2.       Μέτρηση υψόμετρου με βαρόμετρο – επίδραση θερμοκρασίας, αναγωγή στην πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας και σφάλματα, ρυθμίσεις

 

3.       Μέτρηση υψόμετρου με κωδικοποίηση – transponder για έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (από δευτερεύον radar)

 

4.       Air Data Computer – ηλεκτρονικοί αισθητήρες    (3 άτομα)

 

5.       Αεροπορική πυξίδα – προβλήματα αξιοπιστίας και σφάλματα λόγω επιταχύνσεων, στροφών, κλπ.

 

6.       Γυροσκοπικά όργανα – παρέκκλιση μεταφοράς – γυροσκοπικός ορίζοντας

 

7.       Γυροσκοπική πυξίδα – γυροσκόπιο ρυθμού

 

8.       Ηλεκτρονική πυξίδα

 

9.       Εργονομική διάταξη οργάνων – Attitude Director indicator – Horizontal Situation Indicator – Flight Director Indicator – σύγχρονο Glass Cockpit (electronic flight instrument system) (3 άτομα)

 

10.   Μέτρηση πίεσης καυσίμου και πίεσης υδραυλικών με σωλήνα Bourdon

 

11.   Οργανα κινητήρα – Στροφόμετρο, ρύθμιση ισχύος, engine pressure ratio, όργανο μέτρησης ροπής

 

12.   Οργανα κινητήρα - όργανο μέτρησης θερμοκρασίας καυσαερίου, όργανο μέτρησης θερμοκρασίας λαδιού και θερμοκρασίας κεφαλής κυλίνδρου

 

13.   Οργανο μέτρησης ροής καυσίμου και ποσότητας καυσίμων

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ Arduino (2-3 άτομα)

14.   Μέτρηση θερμοκρασίας (π.χ. σώματος) με Arduino (sensor TMP36)

15.   Αλλαγή του χρώματος και της έντασης LEDs ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος, με χρήση φωτο-αντιστάσεων και Arduino

16.   «Ηλεκτρονική κλεψύδρα» για μέτρηση χρόνου με Arduino

17.   Ελεγχος ενός μικροκινητήρα με Arduino

18.   Μουσικές νότες με πιεζοηλεκτρικό στοιχείο με Arduino