Αύριο Πέμπτη 17/5/2018 η ομάδα 11:00 - 13:00 του εργαστηρίου Ηλεκτρονικά Ι θα κάνει συμπληρωματική άσκηση τις ώρες 15:00 - 17:00

Ο Καθηγητής Χ. Λαμπρόπουλος