Ανακοίνωση για την εξέταση του Σχεδίου (Ε)

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  11/06/2018 για όλες τις ομάδες.Τις ακόλουθες ώρες ανά ομάδα :

·          Στην αίθουσα Β107 και  ώρα 09:00    η ομάδα της Δευτέρας 08:00-11:00.

·         Στην αίθουσα Β103 και  ώρα 09:00    η ομάδα της Παρασκευής   08:00-11:00.

·         Στην αίθουσα Β107 και  ώρα 10:00    η ομάδα της Τρίτης 10:00-13:00.

·         Στην αίθουσα Β103 και  ώρα 10:00    η ομάδα της Παρασκευής  11:00-14:00.

·         Στην αίθουσα Β107 και  ώρα 11:00    όλοι οι κατοχυρωμένοι φοιτητές του εργαστηριού .