Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του τμήματος λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το αίτημα του Δ.Σ. Σπουδαστικού Συλλόγου της ΣΤΕΦ   ομόφωνα αποφάσισε:

Να πραγματοποιηθεί εμβόλιμη εξεταστική για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο προηγούμενο χειμερινό εξάμηνο 2017-18, αλλά με 

την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές θα βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, οφείλοντας

ταυτόχρονα το πολύ μέχρι 5 θεωρητικά μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδαστικών τους υποχρεώσεων (δεν οφείλουν

δηλαδή ούτε πτυχιακή εργασία, ούτε πρακτική άσκηση).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να δηλώσουν μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας τα εν λόγω μαθήματα αυστηρά και

μόνο εφ΄ όσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και από Τετάρτη 6-6-18 έως και Τετάρτη 13-6-18.

       Το πρόγραμμα εξετάσεων την εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2018, συμπεριλαμβάνει τα μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής.

                                                                                                       

 

                                                                                                                     ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ