Η εξέταση του εργαστηρίου "ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ" θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως :

ΤΡΙΤΗ 12/6/18 15.00-16.00 φοιτητές από Α έως και Γ

ΤΡΙΤΗ 12/6/18 16.00-17.00 φοιτητές από Δ έως και ΚΑΡΚ

ΤΡΙΤΗ 12/6/18 17.00-18.00 φοιτητές από ΚΑΡΥ έως και Λ

ΤΡΙΤΗ 12/6/18 18.00-19.00 φοιτητές από Μ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6/18 16.00-17.00 φοιτητές από Ν έως και Σ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6/18 17.00-18.00 φοιτητές από Τ έως και Ψ

 

Ο καθηγητής

Ι. Σταθαράς