ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη ως Επιστημονικοί ή Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

να συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο αίτησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Συγκεκριμένα στη Κεντρική σελίδα του ΤΕΙ Στερεάς - Νέα - Ανακοινώσεις Ιδρύματος  - Προκηρύξεις , Διακηρύξεις

 

Από τη Γραμματεία του τμήματος