ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

 

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΟΧΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΥΣ) ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ

27/6/18 15:00-16:00.

 

 

ΔΡ Β. ΣΓΑΡΔΩΝΗ