ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ Ε-class TOY TEI - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΑ.

 

Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΤΡΑ 40% ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ :

ΤΕΛΙΚΟΣ= 40/100*ΠΡΟΟΔΟΣ +60/100*ΕΞΕΤΑΣΗ

 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 5,5 ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ  4,5 ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5,5 ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ, Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ.

Β. ΣΓΑΡΔΩΝΗ