ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018/19

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/20-6-18

 

Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19.

Ο Πρόεδρος του τμήματος έχοντας υπ’ όψιν:

·         Το Ν. 4186/13 άρθρο 57 (ΦΕΚ 193/17-9-13 τ. Α΄), σύμφωνα με τον οποίο η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα

·         Την Υπουργική Απόφαση Φ.1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-13 τ. Β’), περί  διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

·         Την Υπουργική Απόφαση Φ.253.1/40818/Α5/09-3-2017, (ΦΕΚ 815/14-3-17 τ. Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση Φ.253.1/60992/Α5/7-4-17 (ΦΕΚ 1312/13-3-17 τ. Β΄) που αφορά τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Για την κατάταξη πτυχιούχων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ισχύουν τα εξής:

·         Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα

·         Η επιτροπή κατατάξεων είναι επταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο του τμήματος και από έξι (6) μέλη Ε.Π., τα οποία ανά δύο είναι του ίδιου γνωστικού αντικειμένου κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου

·         Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων στο τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου

·         Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος

εισηγείται:

Επιτροπή κατατάξεων:

Κουρουμπάς Κοσμάς, καθηγητής (Πρόεδρος)

Ζιάννη Ξανθή, καθηγήτρια

Λαμπρόπουλος Χαράλαμπος, καθηγητής

Σταθαράς Ιωάννης, καθηγητής

Χατζηευφραιμίδης Αντώνης, καθηγητής

Παπακωνσταντίνου Κωνσταντία, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Μπίθας Πέτρος, επίκουρος καθηγητής

Η κατάταξη των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, προτείνεται να γίνει με βάση την εξέταση στα μαθήματα Σχέδιο (1ου εξαμήνου), Ηλεκτροτεχνία (2ου εξαμήνου) και Μηχανική Ι (1ου εξαμήνου) για την εισαγωγή των υποψηφίων στο 4ο  εξάμηνο σπουδών σύμφωνα με τον πίνακα:

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

Κουρουμπάς Κοσμάς

Σταθαράς Ιωάννης

Σγαρδώνη Βικτώρια

Ζιάννη Ξανθίππη

Σταθαράς Ιωάννης

Παπακωνσταντίνου Κ.

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

Παπακωνσταντίνου Κ

Λαμπρόπουλος Χαρ.

.

Μπαλντούκας Αντ.

 

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

Τζιφής Αποστ.

Σιαμπάνης Σωτ.

Λουκαδάκη Δήμητρα

 

Οι κατατασσόμενοι μπορούν με αίτησή τους να απαλλαγούν και από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, για τα οποία η Συνέλευση θα κρίνει ότι έχουν διδαχθεί επαρκώς με βάση το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος προέλευσης.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 1-11-17 ως 15-11-17. Οι εξετάσεις θα γίνου από 1η ως 20-12-17. Το πρόγραμμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του τμήματος.

Η εξεταστέα ύλη και η σχετική βιβλιογραφία περιλαμβάνονται στο περίγραμμα του κάθε μαθήματος που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος.

 

 

                                                                                             ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ