Η Συνέλευση του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών στη συνεδρίαση της Τρίτης 17-7-18 αποφάσισε να εκφράσει την ακόλουθη άποψη - πρόταση για τα τεκταινόμενα στα πλαίσια της επιχειρούμενης από το Υπουργείο Παιδείας ενιαιοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όχι αποκλειστικά αλλά βέβαια με έμφαση σε ότι αφορά το τμήμα. 

Ως εκκίνηση προς την υλοποίηση αυτού του στόχου μπορεί να θεωρηθεί η ίδρυση αρχικά (με το Ν. 4521/18) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από την συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, ενώ έχουν ήδη κατατεθεί τα νομοσχέδια για την απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα οι προτάσεις για την απορρόφηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του τμήματος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η πρόταση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για απορρόφηση του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας και η πρόταση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για απορρόφηση του συγγενούς γνωστικού αντικειμένου τμήματος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι.

Κοινοποιήθηκε ακόμη και μια πρόταση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου, ως μετεξέλιξη του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μόνο.

Η τελευταία προβλέπει τη δημιουργία τμημάτων, πολλά εκ των οποίων έχουν υπερεξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα, που θα μπορούσαν ίσως να είναι ερευνητικές κατευθύνσεις τμηματικών ή διατμηματικών μεταπτυχιακών σπουδών, όχι όμως αντικείμενα ακαδημαϊκών μονάδων που δίνουν πρώτο πτυχίο. Σε συνδυασμό δε και με την αδύναμη επιχειρηματολογία για την απορρόφηση των αποφοίτων των τμημάτων αυτών (π.χ. οι πτυχιούχοι του τμήματος Μεταναστευτικών Σπουδών στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή οι του τμήματος Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), η πρόταση κατέληξε επί της ουσίας να υπονομεύσει μάλλον παρά να υποστηρίξει τον στόχο για τον οποίο και υποβλήθηκε. 

Όσον αφορά όμως στις προτάσεις που αφορούν συνέργειες του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθώς και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, η Συνέλευση του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ομόφωνα εκτιμά κατ’ αρχάς ότι οι προτάσεις είναι αξιόλογες και θετικές, ενώ διαφαίνεται ότι στηρίζονται κυρίως σε ακαδημαϊκά κριτήρια.

Πρέπει να τονιστεί βεβαίως ότι το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο εμπλέκει τέσσερα (4) ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι πρωτοπόρο, καθ όσον είναι μέχρι στιγμής το μοναδικό του είδους του.

Ως εκ’ τούτου και προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίησή του, θα πρέπει αφ’ ενός μεν να υπάρξει ταυτόχρονη λύση για το σύνολο των τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης και κατ’ αντιστοιχία των συνεργειών που έχουν ήδη προχωρήσει μεταξύ άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και αφ’ ετέρου να εξασφαλιστεί η ύπαρξη ορισμένων προϋποθέσεων που παρατίθενται στην συνέχεια.

Ειδικότερα βέβαια και όσον αφορά στην πρόταση του ΕΚΠΑ, εκτός των υπολοίπων προτεινομένων τμημάτων και της παράλληλης πρότασης για την “Τεχνόπολη Ευρίπου”, η προτεινόμενη ίδρυση του τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, είναι τιμητική για το τμήμα μας και χαιρετίζεται ιδιαίτερα διότι συνιστά, κατά κάποιο τρόπο τουλάχιστον, μια διάδοχη κατάσταση ή/και επέκταση των παρεχόμενων στην παρούσα κατάσταση σπουδών του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. προς την κατεύθυνση της Αεροδιαστημικής. Συμπίπτει άλλωστε και με την επίσημα εκφρασμένη άποψή του, στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης, ότι στόχος του τμήματος θα πρέπει να είναι η δραστηριοποίησή του σε όλους τους τομείς του επιστημονικού κλάδου της Αεροδιαστημικής. Κατά συνέπεια η πρόταση του ΕΚΠΑ έρχεται να δώσει μια νέα ώθηση στην προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο επιστημονικός τομέας της αεροδιαστημικής  συνδυάζει πολλές διαφορετικές τεχνολογίες αιχμής στη Μηχανολογία, στην Ηλεκτρολογία, στα Υλικά, στην Πληροφορική, στη Μικροηλεκτρονική και βέβαια στις Τηλεπικοινωνίες. Κατά συνέπεια η παρουσία του προτεινόμενου τμήματος, το οποίο και διαθέτει μοναδικό γνωστικό αντικείμενο, έρχεται να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο που απαιτείται για την εξειδικευμένη εκπαίδευση, την κατάρτιση και την προετοιμασία νέων επιστημόνων στον χώρο της Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας.

Ο χώρος του διαστήματος, απαιτεί συνεργασίες μεταξύ βιομηχανίας, πανεπιστήμιων και ερευνητικών κέντρων. Η Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει να θέτει τις βάσεις για την ίδρυση και έναρξη εργασιών του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού (ΕΛΔΟ), τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Διαστημικής Πολιτικής, την μέγιστη επιστροφή ωφελειών από την συμμετοχή της σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA). Ενδεικτικά, η τεχνολογία των μικροδορυφόρων και των δορυφόρων χαμηλού κόστους αξιοποιείται σε πεδία όπως ο αγροτικός τομέας, η δασοκομία, η διαχείριση κινδύνων και κρίσεων καθώς και οι θαλάσσιες μεταφορές. Εκτιμάται ότι η διαστημική βιομηχανία τις επόμενες δεκαετίες θα δημιουργήσει μία οικονομία παγκοσμίως της τάξης του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως, αντικαθιστώντας παλαιότερες τεχνολογίες. Υπάρχει ήδη ένας πυρήνας ελληνικών επιχειρήσεων με δραστηριότητες σχετικές με το διάστημα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), ο μεγαλύτερος και στενότερος συνεργάτης του τμήματός μας στα πλαίσια του θεσμού της πρακτικής άσκησης. 

Προϋποθέσεις 

Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου είναι:

·                 Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπαρχόντων τμημάτων και των μεταπτυχιακών τους κατά τη μεταβατική περίοδο

·                 Η Ίδρυση των νέων τμημάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από τον καθορισμό των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους

·                 Η χρηματοδότηση από τη πολιτεία για τον εξοπλισμό των νέων ακαδημαϊκών μονάδων και την αναβάθμιση των υποδομών

·                 Η διάθεση νέων θέσεων ΔΕΠ στις νέες ακαδημαϊκές μονάδες προκειμένου να βελτιωθεί η αναλογία των αριθμών διδασκομένων προς διδάσκοντες, με στόχο την προσέγγιση του ευρωπαϊκού μέσου όρου

·                 Η ένταξη όλων των μελών ΕΠ (Εκπαιδευτικό προσωπικό), ΕΤΕΠ (Εργαστηριακό Προσωπικό) και ΔΠ (Διοικητικό Προσωπικό) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε νέα ή υφιστάμενα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΕΚΠΑ, καθώς και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, να γίνει με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις, που θα θεσμοθετηθούν και για τα υπόλοιπα ιδρύματα που προκύπτουν από τις συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

·                 Ειδικότερα, όπως βέβαια και σε όλα τα υπόλοιπα υφιστάμενα τμήματα, όλοι οι ενεργοί φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε αλλά και οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, θα πρέπει να μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές όμως επιθυμούν, αντί να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, να μπορούν να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του νέου τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κατ’ αναλογία των σχεδίων νόμου για τις συνέργειες μεταξύ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίου Πανεπιστημίου  - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 

Πρόταση 

Εκτιμάται ότι τις επόμενες δύο - τρεις τουλάχιστον δεκαετίες θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση σε προσωπικό, το οποίο θα στελεχώσει την αεροπορική βιομηχανία κυρίως με τεχνικούς συντήρησης & υποστήριξης, εξαιτίας της τάσης για αύξηση των παραγγελιών κατασκευής χιλιάδων νέων επιβατηγών και εμπορικών αεροσκαφών. Ως εκ’ τούτου και σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, το τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ θα μπορούσε, με την προϋπόθεση της παροχής των απαιτούμενων πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής, να υποστηρίξει και τη λειτουργία προγράμματος διετούς διάρκειας, επιπέδου 5, που καλύπτεται σήμερα αποκλειστικά από ιδιωτικές σχολές. Προτείνεται δηλαδή κατά συνέπεια η δημιουργία διετούς προγράμματος για την διδασκαλία αλλά και την εξέταση των μαθημάτων που απαιτούνται σήμερα για την απόκτηση των παγκοσμίως αναγνωρισμένων πτυχίων-αδειών Β1 και Β2 σύμφωνα με τον διεθνή κανονισμό Part-66. Η άδεια Part-66 υποδιαιρείται σε δύο κύριες κατηγορίες:

·                 Στην Α κατηγορία: οι άδειες αυτές απονέμονται στο βοηθητικό προσωπικό συντήρησης

·                 Στην Β κατηγορία: οι άδειες αυτές αποδίδονται σε προσωπικό τόσο με καθήκοντα συντήρησης, όσο και πιστοποίησης των εκτελεσθέντων εργασιών πάνω σε ένα αεροσκάφος.