ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

 

 

                                                                                                                                                31/08/2018

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019, να προσέλθουν την Τετάρτη 05/09/2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Δ2-Νέα πτέρυγα, για να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τις σχετικές διαδικασίες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.

 

 

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ

 

Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης

Καθηγητής