ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

									05/09/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να  ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. Έτους 2018-2019, καλούνται να υποβάλλουν αίτησηστην Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα έντυπα, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης του τμήματος http://praktikiaskisi-aero.teiste.gr/και σύμφωνα με την σχετική ενημέρωσηπου προηγήθηκε.

Επίσης μόνο η αίτηση (έντυπο Ε01 ή Ε01_ΕΣΠΑ) αφού συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, να αποσταλεί και στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η υποβολή των αιτήσεων προς την Γραμματεία του τμήματος, μαζί με τα συνημμένα μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 14/09/2018.

Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της Πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται να υπάρχει αποζημίωση των ασκούμενων, η οποία θα ανέρχεται σε 280 ευρώ ανά μήνα. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης ασφαλίζονται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου και η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και θα βαρύνει εξολοκλήρου τον φορέα απασχόλησης.

Για οποιαδήποτε απορία υπάρχει μπορείτε να επικοινωνήσετε στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης 
Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ
Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης
Καθηγητής