Εγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών

 

Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019, θα πραγματοποιηθούν από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018, ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Στην συνέχεια πρέπει να προσκομίσουν στην γραμματεία του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στα Ψαχνά,

 από 18-9-2018 έως 28-9-2018 και από ώρα 10:00 έως 13:00,

τα παρακάτω δικαιολογητικά  

 

1.    Βεβαίωση ηλεκτρονικής εγγραφής (αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εγγραφή σας, πρέπει να εκτυπώσετε την αίτηση πρώτης εγγραφής).

 

2.    Ατομικό Στατιστικό Δελτίο φοιτητή (αφού το υποβάλλετε ηλεκτρονικά στη συνέχεια το εκτυπώνετε)

 

3.    Απολυτήριο Λυκείου (καθαρό φωτοαντίγραφο)

 

4.    Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

 

5.    Πιστοποιητικό γέννησης

 

6.    Αστυνομική Ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής

 

7.    Βεβαίωση διαγραφής

(Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων  και εισάγεται με τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από την σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος)

 

8.    Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (10/09 έως 17/09/2018) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής  τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών. 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τον ίδιο τον υποψήφιο αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο

 

Κατά την εγγραφή, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

 

                                                                                            Από τη Γραμματεία του τμήματος

                                                                   Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ