ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ»

 

 Το μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» θεωρία και εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί κανονικά

βάσει ωρολογίου προγράμματος την Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018.

 

 

Ο καθηγητής

Χ. Λαμπρόπουλος