Ανακοίνωση

Οι διαλέξεις των μαθημάτων:

Βασικές Αρχές Αεροδυναμικής

Υπολογιστική Ρευστομηχανική

Συστήματα Αεροσκαφών

Ανθρώπινος Παράγοντας & Ασφάλεια Εργασίας

δε θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε ημερίδα για το Πρόγραμμα Erasmus+.

 

Η διδάσκουσα

Κ. Παπακωνσταντίνου