Λόγω της συμμετοχής του Καθηγητή στη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, αναβάλλονται τα μαθήματα Στοιχεία Μηχανών (Θ) και (Ε) και Δομή Αεροσκαφών (Θ) την Τρίτη 6-11-2018. 

 

 

Α. Μπαλντούκας.