Το εργαστήριο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ" δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5/11/18 & την Πέμπτη 8/11/18.

Η αναπλήρωση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή.

 

Ο καθηγητής

Χ. Λαμπρόπουλος