ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018/2019, ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(3Ε)

Β110

ΠΕΠΠΑ

ΦΥΣΙΚΗ

(2Θ)

Β107

ΖΙΑΝΝΗ

ΦΥΣΙΚΗ

(1Θ+1AΠ)

Β107

ΖΙΑΝΝΗ

 

 

9:00-10:00

 

 

10:00-11:00

ΦΥΣΙΚΗ

(2Ε)

B005

ΖΙΑΝΝΗ

ΦΥΣΙΚΗ

(2Ε)

B005

ΖΙΑΝΝΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(3Ε)

Β110

ΠΕΠΠΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

(2Θ+1AΠ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

(1Θ+2AΠ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

11:00-12:00

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(3Ε)

Β110

ΠΕΠΠΑ

12:00-13:00

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(2Θ)

Β110

ΠΕΠΠΑ

ΦΥΣΙΚΗ

(2Ε)

B005

ΖΙΑΝΝΗ

13:00-14:00

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(3Ε)

Β110

ΠΕΠΠΑ

 

 

14:00-15:00

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+2AΠ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(3Ε)

Β110

ΠΕΠΠΑ

ΦΥΣΙΚΗ

(2Ε)

B005

ΔΡΑΚΑΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

(2Θ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

(1Θ+1ΑΠ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

15:00-16:00

16:00-17:00

ΦΥΣΙΚΗ

(2Ε)

B005

ΔΡΑΚΑΚΗ

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

18:00-19:00

 

 

ΦΥΣΙΚΗ

(2Ε)

B005

ΔΡΑΚΑΚΗ

 

 

 

19:00-20:00

 

 

 

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018/19, ΕΞΑΜΗΝΟ Γ′

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

 

 

 

9:00-10:00

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

(2Θ+1AΠ)

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Θ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΜΠΙΘΑΣ

 

 

10:00-11:00

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

(1Θ+1AΠ)

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

11:00-12:00

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΜΠΙΘΑΣ

 

 

12:00-13:00

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (1Θ+1ΑΠ)

Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (2Θ)

Β 103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(2Θ)

Β103

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(1Θ +1AΠ)

Β103

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

13:00-14:00

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΜΠΙΘΑΣ

14:00-15:00

ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

(2Θ+1AΠ)

Μεγάλο Αμφιθέατρο

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΜΠΙΘΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ

(2Ε)

Γ207

ΚΛΑΔΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(2Ε)

Γ207

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(2Ε)

Γ207

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

15:00-16:00

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΜΠΙΘΑΣ

16:00-17:00

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΜΠΙΘΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(2Ε)

Γ207

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(2Ε)

Γ207

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

17:00-18:00

 

 

18:00-19:00

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΜΠΙΘΑΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

(1Θ+1AΠ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

(2Θ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

19:00-20:00

 

 

 

                     

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018/19, ΕΞΑΜΗΝΟ Ε′

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

(2Θ)

Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ    (1Θ+1ΑΠ)

Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ-ΤΖΙΦΗΣ

9:00-10:00

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(1Θ+1ΑΠ)

Β107

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

10:00-11:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Θ)

Β107

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ-ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

11:00-12:00

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007      ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

(2Ε)

Β107

ΤΖΙΦΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

12:00-13:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ-ΤΖΙΦΗΣ

 

 

13:00-14:00

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

ΚΑΡΑΛΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

(2Ε)

Β107

ΤΖΙΦΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

14:00-15:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ-ΤΖΙΦΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

15:00-16:00

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

ΚΑΡΑΛΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

(2Ε)

Β107

ΤΖΙΦΗΣ

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(1ΑΠ)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

16:00-17:00

 

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2θ)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

(2Θ)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

17.00-18.00

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

ΚΑΡΑΛΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

(2Ε)

Β107

ΤΖΙΦΗΣ

18:00-19:00

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Θ)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2ΑΠ)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

19:00-20:00

 

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018/19, ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ′

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ

(2Θ)

B102

ΚΛΑΔΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ

(1Θ+1ΑΠ)

B102

ΚΛΑΔΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β103

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

 

9:00-10:00

 

 

 

10:00-11:00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

(1Θ+1AΠ)  

Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

(1Θ+1AΠ)  

Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β103

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

(2Θ)

Β103

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

(2Θ)

Β103

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

11:00-12:00

12:00-13:00

ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(1Θ+1AΠ)

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+1AΠ)

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β103

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

 

13:00-14:00

 

 

14:00-15:00

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(2Θ)

Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

15:00-16:00

 

 

 

 

 

16:00-17:00

 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(3Θ+1ΑΠ)

Β110

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Θ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(1Θ+1ΑΠ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

17:00-18:00

 

 

18:00-19:00

 

 

 

 

19:00-20:00