Το εργαστήριο <<< ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ >> δεν θα πραγματοποιηθεί στις Τετάρτη 28/11/2018 για όλες τις ομάδες.  

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν   συνεννόησης με τους φοιτητές.

Εκ του Εργαστηρίου