Τα μαθήματα "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ" & "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ" δεν θα πραγματοποιηθούν

την Πέμπτη 29-11-18 και την Παρασκευή 30-11-18.

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη