ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Εργαστήριο   <<<ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ>> δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη   4/12/2018 για όλες τις ομάδες.

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν  συνεννοήσεως με τους φοιτητές .

Εκ του Εργαστήριου