ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα   <<<ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ>> δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη   4/12/2018 λόγω έκτακτου προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντος.

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν  συνεννοήσεως με τους φοιτητές .

 

Ο Διδάσκων

Η. Παναγιωτόπουλος