ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει το μάθημα  «Ανθρώπινος Παράγοντας και Ασφάλεια Εργασίας», καλούνται να επικοινωνήσουν με την καθηγήτρια του μαθήματος σχετικά με το θέμα της εργασίας που θα πρέπει να εκπονήσουν και να παραδώσουν μέχρι την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.

Οι τίτλοι θεμάτων θα δοθούν από 3/12 έως και 11/12.

 

 

Η διδάσκουσα

Δρ Κ. Παπακωνσταντίνου

Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας