ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Δευτέρα, 10 Δεκ. 2018

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Τα θεωρητικά μαθήματα “ Τηλεπικοινωνίες” και  “Μετάδοση Η/Μ κυμάτων και κεραίες α/φων”, του 3ου και 7ου  Εξαμήνου αντίστοιχα, δεν θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 10/12/2018, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

 

Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στους φοιτητές.   

 

 

         Ο Διδάσκων

 

         Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης

         Καθηγητής