Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 το μάθημα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ" θα πραγματοποιηθεί  από 16.00 έως 20.00.

 

Ο διδάσκων 

Ι. Τεμπλαλέξης