Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του εργαστηρίου "ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ" για όλες τις ομάδες όπως διδάσκονται κάθε Πέμπτη στο ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019.

 

Ο διδάσκων

Α. Τζιφής