ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»

 

Το μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» θεωρία δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

       Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

 

 

Ο διδάσκων

Ι. Τεμπλαλέξης