Την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 & την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά μαθήματα στο εργαστήριο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ" για τους φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργαστηριακές ασκήσεις βάσει του ωρολογίου προγράμματος.

 

Ο καθηγητής

Χ. Λαμπρόπουλος