Το μάθημα "ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ" θεωρία δεν θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07 Ιανουαρίου 2019.

Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Ο καθηγητής

Ν. Ορφανουδάκης