Το μάθημα "ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ" θεωρία δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

 

Ο καθηγητής

Ι. Σταθαράς