ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ANAΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

 

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΩΣ ΕΞΗΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 2-4 :

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17/1/19    10:30 ΠΜ – 2ΜΜ (2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 4-6 :

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17/1    2ΜΜ -6ΜΜ (2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2-4 :

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1/19     10:30 ΠΜ – 2ΜΜ (2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4-6 :

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1        2ΜΜ-6ΜΜ (2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

 

 

ΔΡ Β. ΣΓΑΡΔΩΝΗ