Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα "ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ" θεωρία λόγω ολοκλήρωσης της ύλης.

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας