ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

28/1/2019

ΤΡΙΤΗ

29/1/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

30/1/2019

ΠΕΜΠΤΗ

31/1/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1/2/2019

09.00–11.00

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

(101)

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Β102, Β103 ,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(172)

 

 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Β102, Β103 ,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΑΡΓΙΑ

 

 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(81)

 

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

Β102, Β103 ,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

11.00-13.00

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

(55)

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(117)

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Β102, Β103 ,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

ΑΡΓΙΑ

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι  (Α-Λ)

(310)

 

 

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

 

Β102, Β103 ,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

13.00-15.00

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

(188)

 

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

Β102, Β103 ,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ,

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(108)

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι  (Μ-Ω)

(310)

 

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

 

Β102, Β103 ,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

15.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

 

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

4/2/2019

ΤΡΙΤΗ

5/2/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

6/2/2019

ΠΕΜΠΤΗ

7/2/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8/2/2019

09.00–11.00

 

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(164)

 

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

(191)

 

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ, ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

 

11.00-13.00

 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  (Α-Λ)

(210)

 

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

Β103,Β110,Β107,Β102

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ,

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Α-Λ)

(253)

 

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

13.00-15.00

 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  (Μ-Ω)

(210)

 

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

Β103,Β110,Β107,Β102

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ,

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Μ-Ω)

(253)

 

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

15.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

 

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

11/2/2019

ΤΡΙΤΗ

12/2/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

13/2/2019

ΠΕΜΠΤΗ

14/2/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15/2/2019

 

09.00–11.00

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(155)

 

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(170)

 

ΠΕΠΠΑ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ, ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

 

11.00-13.00

 

      ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (Α-Λ)

(430)

 

 

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

Β103,Β110,Β107,Β102

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ, ΠΕΠΠΑ, ΜΠΙΘΑΣ

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(165)

 

 

ΜΠΙΘΑΣ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(105)

 

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

13.00-15.00

 

ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  (Μ-Ω)

(430)

 

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

Β103,Β110,Β107,Β102

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

ΠΕΠΠΑ, ΜΠΙΘΑΣ

 

 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(89)

 

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

(89)

 

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

 

15.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

 

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

18/2/2019

ΤΡΙΤΗ

19/2/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

20/2/2019

ΠΕΜΠΤΗ

21/2/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22/2/2019

09.00–11.00

 

 

 

 

 

11.00-13.00

 

 

 

 

 

13.00-15.00

 

 

 

 

 

15.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

 

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

25/2/2019

ΤΡΙΤΗ

26/2/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

27/2/2019

ΠΕΜΠΤΗ

28/2/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1/3/2019

09.00–11.00

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ

 (98)

 

ΚΛΑΔΗΣ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ  (Α-Λ)

(236)

 

ΖΙΑΝΝΗ

 

Β103,Β110,Β107,Β102

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

11.00-13.00

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(195)

 

ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΚΛΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ  (Μ-Ω)

(236)

 

ΖΙΑΝΝΗ

 

Β103,Β110,Β107,Β102

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ,

 

 

13.00-15.00

 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(96)

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Β102, Β103,Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

 

 

 

15.00-17.00