Για την ομάδα της Πέμπτης 14.00-16.00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση εργαστηρίου την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00-18.00

 

Η διδάσκουσα

Δρ. Β. Σγαρδώνη