Η διεξαγωγή μετρήσεων και παράδοση εργασιών δεν θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου, αλλά την Τρίτη 29 Ιανουαρίου μετά την εξέταση της θεωρίας και συγκεκριμένα από 11:00 ως 15:00 στην αίθουσα του εργαστηρίου

Ο Καθηγητής

Χ. Λαμπρόπουλος