ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές

θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών 
δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

                                                          

 

                                                                                                                   ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ