Την Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15.00 στην αίθουσα Β107 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του εργαστηρίου

"ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ".

 

 

Ο διδάσκων

Σ. Σιαμπάνης