ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

“AΡXITEKTONIKH Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ”   2018-19

 

1.      ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

-        ΘΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΔΥΑΔΙΚΟ, ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ, ΟΚΤΑΔΙΚΟ)

-        ΜΕΤΑΡΟΠΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ (ΑΚΕΡΑΙΟ ΚΑΙ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

-        ΠΛΗΘΟΣ ΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ

 

2.      ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

        -    ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-   ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ 2, ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΥ)

-   ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΗΜΟ, ΕΚΘΕΤΗΣ, Mantissa, ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ)

-   ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΕΕΕ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

-   ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

 

3.      ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

-        ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΥΑΔΙΚΩΝ (ΑΛΓΕΒΡΑ Boole AND, OR, NOT, XOR, ΜΑΣΚΕΣ)

-        ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΥΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΟΛ/ΣΜΟΣ-ΔΙΑΙΡΕΣΗ)

-        ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΥΑΔΙΚΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ (ΠΡΟΣΘΕΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ)

-        ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

 

4.      ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

-        ΚΜΕ (ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)

-        ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ - ΤΥΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ – ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

-        ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ

-        ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ

-        ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΥΛΟΙ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

-        ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

-        ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

-        ΚΥΚΛΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ

-        ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (π.χ. «ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ» βιβλίου Forouzan) ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

-        ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ : CISC, RISC, ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 

5.      ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

-        ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΧΑΝΗΣ – ASSEMBLY - ΓΛΩΣΣΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

-        ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - compiler

-        ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

6.      ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

-   ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ/UML

-   ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

-   ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ, ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ, ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ/ΜΕΓΙΣΤΟΥ

-   ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΦΥΣΑΛΛΙΔΑΣ, ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

-   ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (ΔΥΑΔΙΚΗ, ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΗ)

-   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ – ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΥΠΟΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

 

-   ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ